Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia V Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy zaprasza do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa. Szczegóły na załączonej grafice.