Miejski Klub Siatkówki Polonia Świdnica informuje, iż z powodów organizacyjnych zmieniony został termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Do spotkania dojdzie nie jak planowano 8 maja, a w czwartek, 9 maja – o godz. 19.00 / I termin/, o godz.19.15 / II termin/ – hala ŚOSiR ul. G. Anonima 1a, sala nr 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania,
3. Wybór przewodniczącego zebrania,
4. Wybór protokolanta,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Prezesa Zarządu Klubu,
7. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej Sprawozdania Finansowego za 2018r,
8. Dyskusja nad przedstawionym Sprawozdaniem Finansowym,
9. Podjęcie uchwały i sprecyzowanie co do osób mogących głosować w trakcie Walnych Zgromadzeń,
10.. Podjęcie uchwały o głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach Walnego Zebrania,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia działalności Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego za 2018r,
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
15. Podjąć uchwały w sprawie zakresu obowiązków Zarządu i wyznaczenie kierowników drużyn:Grupa Środowiskowa i Naborowa, Młodziczki, Kadetki, Juniorki, Seniorki,
16. Omówienie spraw bieżących Klubu i nadchodzącego sezonu sportowego 2019/2020,
17. Sprawy różne – dyskusja,
18. Zakończenie.